De bluts met de buil:

een debat over menselijke kwetsbaarheid

Barbara Raes, Katrien Schaubroeck, Peter Venmans en Walter Weyns

 

STUK Auditorium - 16u00

Mensen kwetsen en worden gekwetst. Soms schamen ze zich voor hun kwetsuren, soms pakken ze ermee uit. Waarin onderscheidt de menselijke kwetsbaarheid zich van de eindigheid van andere organismen op aarde? Hoe moeten we omgaan met onze eigen kwetsbaarheid en met die van anderen? En is dit vermogen om gekwetst te worden een vloek of een zegen? Deze en andere vragen legt Katrien Schaubroeck voor aan socioloog Walter Weyns, filosoof Peter Venmans en onderzoeker van afscheidsrituelen Barbara Raes. 


Peter Venmans
is een gelauwerd filosoof en hispanist. Hij schreef onder meer De ontdekking van de wereld. Over Hannah Arendt (2005), Over de zin van nut. Een filosofisch essay (2008), Het derde deel van de ziel. Over thymos (2011) en Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? (2016). Eerder dit jaar publiceerde hij Discretie. Essay over een vergeten deugd, waarin hij een lans breekt voor discretie als de creatie van een ruimte waarin we ons veilig voelen en waarin ook anderen kunnen gedijen.

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent de sociologie met open zinnen en op een essayistische manier. Hij schreef onder andere De sociologie van Jürgen Habermas, Het geval Canetti, Het tijdperk van de maatschappij, Klassieke sociologen en hun erfenis, Van mensen en dingen; een verkenning van onze socialiteit en Marx begrijpen. Een actuele inschatting van zijn denken en (co-)redigeerde bundels over publieke intellectuelen, secularisatie, en over de ideologie genaamd ‘marktisme’. In de zomer van 2018 schreef hij voor rekto:verso het essay "Homo Vulnerabilis."

Barbara Raes werkte als programmator en artistiek leider van Kunstencentra BUDA en Vooruit. In september 2014 nam ze afscheid van de kunstensector en nam ze een jaar tijd om zich te herbronnen en te heroriënteren. In deze context volgde zij een opleiding als begeleider van afscheidsrituelen en deed ze aanvullende workshops rond transitie en het vormgeven van het leven en de dood. Op die manier ontwikkelde ze zich tot een unieke verbinder tussen kunst-zorg-afscheid. Sinds 2015 is ze aan de slag als onderzoeker bij het KASK, School of Arts. In januari 2016 richtte ze Beyond The Spoken op. In deze werkplaats voor niet-erkend verlies gaat ze zoveel mogelijk in op de nieuwe behoeftes van een veranderende samenleving, vanuit de overtuiging dat grote veranderingen in kleine stapjes gebeuren.

Katrien Schaubroeck is hoofddocent aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Zij doctoreerde aan de KULeuven en was als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Universiteit Utrecht, met studieverblijven in Canterbury en Berlijn. Haar onderzoeksinteresses situeren zich in de meta-ethiek en morele psychologie en resulteerden in publicaties over liefde, praktische redenen en moraal.

 

STUK Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 30CC Cinema ZED Peeters Maand van de Filosofie